Top
Hotline Hotline 0901 335 228
kinhdoanh@dinhvietco.com kinhdoanh@dinhvietco.com

Văn hóa công ty - giá trị cốt lõi

VĂN HÓA CÔNG TY
Quan hệ với khách hàng
Chuyên nghiệp, trách nhiệm, chu đáo, lịch sự
Quan hệ đồng nghiệp, đối tác
Hỗ trợ, phối hợp, tôn trọng, gương mẫu
Trong công việc
Trách nhiệm, nhiệt tình, sang tạo, cầu tiến

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chất lượng của dịch vụ - Mục tiêu hàng đầu
Dinh Việt xem Chất lượng của Dịch vụ là một tổng thể bao gồm khả năng cung cấp chính xác giải pháp xử lý cho từng yêu cầu riêng biệt, tiến độ và phong cách thi công chuyên nghiệp, chế độ bảo hành, bảo trì và sự an tâm tin cậy của khách hàng.
Môi trường an toàn – Quản lý hiệu quả
Dinh Việt tin rằng đạt thành tích cao trong lĩnh vực An toàn – Sức khỏe – Môi trường không chỉ là bảo vệ con người và tài nguyên, mà còn là một dấu chỉ của Hệ thống quản lý hiệu quả.
Đội ngũ chuyên nghiệp – Yếu tố thành công
Thành công của Dinh Việt là kết quả của một đội ngũ chuyên nghiệp với cam kết không ngừng phát triển cá nhân để tạo nên sức mạnh chung của Dinh Việt.